GLAVA SECERA PRIPOVETKA PDF

Cela pripovetka jenešto uprošćena i svedena na malu umetniĉku Glišić je u pripoveci. Glava. šećera. izneo takav jedan vid bogaćenja, koji. Get this from a library! Pripovetke: Prva brazda. Ni oko šta. Šilo za ognjilo. Glava šećera. [Milovan Glišić]. MILOVAN GLIŠIĆ – „GLAVA ŠEĆERA“”Glava šećera“ je pripovetka čija je ra!ja je !o”tav!a i teče pravoli!ij”ki# $retira r%štve!i.

Author: Nikotilar Kegrel
Country: Guadeloupe
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 11 November 2008
Pages: 287
PDF File Size: 1.87 Mb
ePub File Size: 5.2 Mb
ISBN: 186-1-89564-398-4
Downloads: 38926
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akimi

Meu idilinim pripovetkama najlepa je i najpoznatija Prva brazda. Narod je bio gnevan na bogaenje predstavnika vlasti, birokratsvog aparata, koji je udarao i sa svoje strane prve osnove velikim trgovakim firmama korupcijom vezanom za zloupotrebu vlasti.

Glii je poeo da objavljuje knjievna dela ve kao zreo ovek, Poslije svrenih nauka postavljen je za pomodnika uredniku zvaninih “Srpskih Novina”. Smatrao je da je najistiji jezik izvorni jezik na selu.

Cela pripovetka je neto uproena i svedena na malu umetniku meru. Pripovetka Glava eera govori o tome kako su kapetan i zelena Uzlovi doveli do propasti seljaka Radana. Taj fini, “na lepi kapetan”, nije uzimao prasce ili jaganjce, ali je pronaao fin nain da se bogati na tuoj grbai. Njih treba traiti u irini i arolikosti ivota koji je u njoj prikazan, u dobro pogoenim likovima a, naroito, u liku grabljivog, prepredenog, primitivnog i ogranienog Vula Pupavca, koji je postao sinonim zelenatva u srpskoj knjievnosti.

TOP Related  AVERY TEMPLATE 5384 PDF

Propadanje seoskih porodica usled prezaduenosti, bezdunost bogataa, nezajaljivost zelenaa, korumpiranost vlasti sve su to pojave koje iznosi Glii u svojim pripovetkama. Molio je za pozajmicu od seoskog date Davida Uzlovida koji mu je dao uz veliku kamatu dug od pedeset dukata narastao je na sto i pedeset dukata tako da je Radan, prodajudi letinu i druge proizvode, jedva pokrivao kamatu, a glavnica je i dalje rasla. Redak zver – Milovan Glii Documents.

To su, u glavnom, njegove nauke i njegova inovnika karijera, sve neto skromno i bez sjaja, kao to je i sam bio skroman i povuen.

glava secera milovan glisic film

Kod Gliia susreemo tipine likove, kao to su: He is almost seecera from the village when the village boss, the priest and a few village elders see an opportunity for Strahinya. Novina je ove pripovetke spram ostalih u pojaanom psiholokom nijansiranju zbivanja. U dva maha bio je urednik zvaninih Srpskih novina. Najopsenije Gliievo delo, komedija Podvala, nosi taj motiv ve u naslovu.

Njime je bio ispunjen ivot onih kafana u kojima su se skupljali pisci, novinari i glumci, ivot redakcija, gde se takmiilo u dobrom vicu, u duhovito isprianoj anegdoti.

Your Web browser is not enabled for JavaScript. Urednitvo na jednom mestu objavljuje ove retke, koji prikazuju smer asopisa: U njima tinja otpor, koji ponekad i snano provali.

TOP Related  HOT ICE DYBEK PDF

The name field is required. Od zarade na glavi edera kapetan je podigao kafanu u kojoj se ovaj razgovor vodi. Kad mu je bilo sedamnaest godina, otiao je u Beograd da nastavi kolovanje.

Pripovetke : Prva brazda. Ni oko šta. Šilo za ognjilo. Glava šećera (Book, ) []

U mene, Dao nema ale! Iako manje opsean i manje znaajan od pripovedakog, Gliiev komediografski rad ima istaknuto mesto u istoriji srpske drame i pozorita. Ja sam je i nabavio kapetanu. On se nije psiholoki uivljavao u karaktere koje je slikao.

Glii se ne obzire na seoskog najamnog radnika, niti se vie ponavlja ona svirepa istorija bogaenja iz pripovetke Glava eera. Boris Je – Milovan Djilas Documents.

Glava šećera

Otac mu je izvrsno pevao uz gusle, a mati je dobro priala bajke. U nekim pripovetkama Glii koristi prie o glavva silama” kao elemenat u slikanju seoskih naravi, shvatanja i obiaja. I narator navodi jedan pozitivan primer “veoma finog i lepog kapetana Po ugledu na Gogolja, Glii je u ovim pripovetkama spojio zanimljivu radnju s matovitim i humoristinim elementima.