74LS386 DATASHEET PDF

Texas Instruments 74LS Logic Gates are available at Mouser Electronics. Mouser offers inventory, pricing, & datasheets for Texas Instruments 74LS Datasheet search engine for Electronic Components and Semiconductors. 74LS data sheet, alldatasheet, free, databook. 74LS parts, chips, ic. 74LSS Datasheet, 74LSS PDF, 74LSS Data sheet, 74LSS manual, 74LSS pdf, 74LSS, datenblatt, Included, No Data, *74LS*( 3).

Author: Kigabar Mezikasa
Country: United Arab Emirates
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 5 December 2009
Pages: 80
PDF File Size: 2.42 Mb
ePub File Size: 19.89 Mb
ISBN: 862-1-89702-408-5
Downloads: 4131
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Meztitaxe

Ate hauek oinarrizko ateak egiten dituzten funtzioak hobetzen dituzte booleren ekuazioa sinplifikatuta dagoenean.

Kode honekin edozein seinurik gabeko zenbakiak irudikatu ahal dira, zerotik hasita infinituraino. Kode honen zailtasuna zenbakiekin egin behar diren kalkuluetan dago.

Sistema logika ezeztatuaren arauekin funtzionatuz gero, sistemaren balore altua zero izango da eta txikia bata. Kode bitarraren C2-a kalkulatzeko hasierako zenbakia, C1 kodera pasatu behar da eta hau egin ondoren, geratutako zenbakiari 1 gehitu behar zaio. Kode bitarra C1-a eta kode bitarra seinuarekin duten desberdintasuna, zenbaki negatiboak kakulatzeko era da.

Kode bitar hauen ezaugarri garrantzitsuena zenbaki bitarra zeroz hasten bada, zenbakia positiboa izango ratasheet eta batez hasiz gero, zenbakia negatiboa izango dela da.

74LS386 Datasheet

NAND eta NOR ateekin edozein zirkuitua diseinatzeko ahalmena ematen dutenez, ate unibertsal izenarekin ere ezagutzen dira. Taularekin egiten den gauza bakarra, zirkuitu horretan dauden konbinazio posible guztiak adieraztea datassheet. Seinu gabeko zenbakiak erabiltzeko ahalmena ematen du. Kode hauek, kode bitar purua bezalakoak dira baina seinua eraibiliz, hau da, kode bitar puruarekin irudikatu ahal ez ziren zenbakiak, kode honek irudika dezake.

TOP Related  FREE TROLLBABE PDF

Kode mota honen ezaugarri nagusia MSB-aren erabilpena da. Gainerako ateak erabiliz gero sistemaren kalitatea neurtzeko faktoreak hobetuko dira sinplifikatutako ekuazioa erabiltzen baldin bada. Balore altua 1zirkuitu konbinazionalaren tentsio altuarekin lotzen da eta baxua 0ordea, zirkuituaren tentsio txikiarekin lotzen da. Hasierako zenbakia dagoen bezala utzi behar da, eskuinetik hasita, lehen bata topatu arte.

Hona hemen, adibide bezala, kode bitar puruan 4 bits-ekin egin ahal diren zenbakiak. Normalean BZ bezala diseinatzen dira abantaila gehiago eskaintzen dituztelako. Sistema konbinazional guztiak Karnaugh-en metodoa erabiliz sinplifika daiteke.

Karnaugh-en taularen sorkuntza metodoa. Digitalek, analogikoekin alderatuta, informazio fisikoa erabiltzen dute informazio iturri gisa eta horregatik erabiltzen dituzten datuak, balore zehatzak izan behar dira. Oinarrizko ateak edozein sistema implementatzeko ahalmena ematen badute ere, sistemaren zailtasuna handitzen denean oinarrizko ateen etekina txikitzen da eta beste ate batzuk erabili behar dira sisteman etekina ez galtzeko.

Erabiltzen duten informazioa bi motatakoa izan daiteke:. Ekuazioa bere osotasunena kalkulatzeko, multzoan dauden eta ez dauden sarrerak ikusi behar dira. Oinarrizko ateekin edozein zirkuitua egin daiteke, txikienetatik hasita handieneraino baina zirkuituaren kalitatea eta etekina kaskarragoa izango da ekuazio bera sinplifikatuta egindako zirkuituarekin alderatuz gero.

Sistema hau erabiliz, kalkulu konplexuak egiteko beharrak txikiagotzen dira eta horrela, kalkuluak grafikoki egiteko gaitasuna erabiltzen da.

Hona hemen egin ahal diren zenbakiak:. Kode bitarreko zenbakiak ordenatuta daude eta zenbaki bakoitzak balore zehatz bat du. Booleren aljebra erabiliz zirkuituaren ekuazioa jakin daiteke baina Karnaugh-en taulari esker ekuazioa sinplifikatuta kalkulatzen da eta horretarako multzoak erabili behar dira.

TOP Related  KROEBER THE SUPERORGANIC PDF

Tresnak Honanzko lotura duten orriak Lotutako orrietako aldaketak Fitxategia igo Orri bereziak Lotura iraunkorra Orri honen datuak Wikidata itema Artikulu hau aipatu. Ate honen irteera sarreraren kontrakoa izango da, hau da, sarrera 1 bada, irteera 0 izango da eta alderantziz.

SN54/74LS Motorola QUAD 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATE ChipFind Datasheet Archive |

Zenbaki hauek edozein zenbaki dezimal sor dezakete. Esaterako, etekina, kalitatea, ate kopurua, zirkuituaren tentsioa, sarrera eta irteera kopurua, fan out-a, Metodo hau zenbaki handiekin erabiltzen denean okertzeko aukerak handiagotzen direnez, honako metodoa erabil dezakezu: Egi taula egiteko, taularen goiko ezkerraldean zirkuituaren sarrerak kokatu behar dira eta taularen goiko eskuinaldean kalkulatu behar diren irteerak.

Hori dela eta, zirkuituaren etekina hobetzen da. Egoera hauek, piztuta 1 edo itzalita 0 hitzekin ager daitezke zenbait liburuetan. Egiteko orduan baldintza libreak edo egoera ezinezkoak agertzen badira 0 eta 1 ordez, X-a jarriko da irteera horretan baldintza libreak daudela irudikatzeko.

Positiboa izatea nahi dugunean, kode bitar puruari zero bat gehitu behar zaio ezkerraldetik eta negatiboa izatea nahi dugunean positiboaren C2-a egin behar da. Ateak ariketa logikoak egiten dituzten zirkuituak dira eta diseinatutako bit mailako sistema konbinazionala egiteko bi mota daude: Hala ere, sistema analogikoetan, digitaleetan ez bezala, makina bat balore eduki dezakete sarrera bakar bat zehazteko.