GZHA 4150X PDF

Bekijk en download hier de handleiding van Ground zero GZHA X Autoradio/CD speler (pagina 14 van 48) (Deutsch). Ook voor ondersteuning en. GZHA X Very powerful amplifier hardly used, was only used for shows in the clio, its chrome plated from the Hydrogen series. with gold. *The WRMS output power is based on the CEA Standard CEAA (V, 1 % THD). Model. GZHA DXII. Type. 1 Ch Class D. Output Power @ 4 Ohm.

Author: Kazrajas Dougis
Country: Sierra Leone
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 19 December 2008
Pages: 240
PDF File Size: 17.38 Mb
ePub File Size: 5.23 Mb
ISBN: 874-1-64987-906-3
Downloads: 26590
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nalar

Haatdragende of gewelddadige inhoud Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. With this chose if the 5. Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: Er is een email naar u verstuurd gzga uw inschrijving definitief te maken.

De handleiding is 5,44 mb groot. To avoid failure, please use high quality RCA wires. Deutsch als bijlage per email.

1450x Bass boost cont rolle. U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken.

TOP Related  JESS BYRON HOLLENBECK PDF

For fullrange operation of an additional amplifier. The Lowpass filter is not adju stable. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is.

FULL — All frequencies will be reproduced. Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

All frequency b etween 5 and Hz will be. Als er een antwoord wordt gsha op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent!

Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

4 êàíàëüíûé Óñü Ground Zero GZHA X – Âñ¸ îá àâòîçâóêå

U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien. Als u geen email gzah ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol.

Stel uw vraag in het forum. Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Adjust the variable LPF freq uency to the desired frequency. Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres.

TOP Related  100 BILHOES DE NEURONIOS PDF

For adjusting of the ba ss boost frequency in a range from 30 to 80 Hz. Chann el sh ould be powere d by the cinch input.

ICE – FOR SALE CHEAP!!!!!!!!!!!!!

Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. Only frequencies from 41550x Hz t o Hz will be reproduced depending. Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Adjust the variable HPF cro ssover frequency to the desired frequency.

Ground zero GZHA 4150 X

Email deze handleiding Delen: Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd. Vul dan hier uw emailadres in. This controller allows you to fit the subwoofer ghza in-phase to the. Phase shift cont roller.

This equals a Band pass filter of 5 — Hz. For subwoofer and Kickwoofe r operation.

Handleiding Ground zero GZHA X (pagina 14 van 48) (Deutsch)

With this controller you can adjust the filt er frequency according to. For adjusting the subsonic filter in a range from 5 Hz to 50 Hz. Uw handleiding is per email verstuurd.

It is fixed at 80 Hz.